Privacy verklaring

AVG – GDPR – Privacyverklaring

 

 

 

PRIVACYVERKLARING
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website www.thoogje.nl, hierna te 

noemen als “de website”, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons 

verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons 

bedrijf gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals 

voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van 

overeenkomsten en boekingen, eventueel ter zake de behandeling van klachten en

juridische diensten en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties,

met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het 

klantenbestand.

Invullen van formulieren via de website
Als u een contact- of aanmeldformulier of op de website invult, of ons een e-mail stuurt,

dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het

formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en

afhandeling daarvan. 

U kunt aanvinken of u op de hoogte wenst gehouden te worden.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. 

In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam,

het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt,

worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en 

klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. 

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. 

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website 

gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw 

computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers

in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze

 website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken

 en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes 

te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen

 indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden 

de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook (social media)
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op

 sociale netwerken  zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code 

die wordt aangeleverd door Facebook zelf.

Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook

(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen 

die zij met deze code verwerken.Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten geen gebruik van cookies.

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking,

 bezwaar en overdraagbaarheid

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) 

verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan

 laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende

 persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde,

 gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen

 en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen,wordt de klant gevraagd 

om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@thoogje.nl

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking 

van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Dit kan door het versturen van een e-mail aan info@thoogje.nl of brief:
Boerencamping ’t Hoogje, 
Dijkswijk 3, 9367 VD De Wilp

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de

 Autoriteit Persoonsgegevens

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. 

Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.